Plexuz in het onderwijs

Plexuz haalt het beste in uw leerlingen of studenten naar boven. De docent kan zelf vragenlijsten aanmaken, zodat studenten hiermee kunnen oefenen. Vervolgens wordt hetĀ voor docenten inzichtelijk wat de geanonimiseerde groepsleerprestaties van de cohort zijn. Docenten kunnen daarmee objectiveerbaar in kaart brengen hoe de cohort presteert, nog voordat zij het tentamen of toets maken. Plexuz visualiseert de prestaties per leerdoel, waarna de docent zijn onderwijs kan toespitsen op de uitdagingen van de studenten.

Verbeter de kwaliteit van uw onderwijs met Plexuz

  • CreĆ«er leermodules die specifiek aansluiten op de te behandelen onderwerpen
  • Volg eenvoudig de voortgang van uw cohort leerlingen of studenten
  • Ontdek welke onderwerpen extra uitleg vergen
  • Verbreed de algehele kennis van uw studenten

Big data Entity-matching

Met Big Data Entity-matching kunnen docenten slimme werkgroepindelingen maken, waarbij leerlingen studenten voor een werkgroep aan elkaar of in subgroepen worden gematched aan de hand van hun individuele prestaties per leerdoel. Hiermee wordt optimale kruisbestuiving binnen de groep bewerkstelligd.

Bewezen effectief en positief geƫvalueerd door studenten

Tijdens een pilot van Plexuz op de Radboud Universiteit bleek het gebruik van de app een positief effect te hebben op de slagingspercentages van de farmacotherapie eindtoets van vijfdejaars geneeskundestudenten. Bovendien is Plexuz door studenten zeer positief geƫvalueerd: zowel het leeradvies als entity matching wordt als motiverend ervaren, evenals het gezamenlijk competitief oefenen in een studiegroep.

Wetenschappelijk bewezen studietechnieken

Plexuz maakt gebruik van de Instructive Animation, Interleaving, Spaced Practice en Concrete Examples-methodologieƫn: volgens wetenschappelijk onderzoek gaat leren beter in combinatie met multimedia, wanneer je wisselt tussen onderwerpen en wanneer je je oefenmomenten spreidt. Plexuz helpt hierbij.